CUSO ESCOLAR 2017-18


NIVEL BÁSICO

Básico 1

Menschen A1: (edición en dos tomos de Ed. Hueber)

  • Kursbuch A1.1. : ISBN 978-3-19-301901-1
  • Kursbuch A1.2. : ISBN 978-3-19-501901-9
  • Arbeitsbuch A1.1. : ISBN 978-3-19-311901-8
  • Arbeitsbuch A1.2. : ISBN 978-3-19-511901-6

Básico 2

Menschen A2: (edición en dos tomos de Ed. Hueber)

  • Kursbuch A2.1. : ISBN 978-3-19-301902-8
  • Kursbuch A2.2. : ISBN 978-3-19-501902-6
  • Arbeitsbuch A2.1. : ISBN 978-3-19-311902-5
  • Arbeitsbuch A2.2. : ISBN 978-3-19-511902-3

NIVEL INTERMEDIO

Intermedio 1

Linie 1: (Ed. Klett) – Kurs- und Übungsbuch B1.1: ISBN 978-3-12-607090-4

Intermedio 2

Linie 1: (Ed. Klett) – Kurs- und Übungsbuch B1.2: ISBN 978-3-12-607092-8


NIVEL AVANZADO

Avanzado 1

Studio : Die Mittelstufe B2: Band 1 (Editorial Cornelsen) – Kurs- und Übungsbuch
ISBN: 978-3-06-020094-8

Avanzado 2

Studio : Die Mittelstufe B2: Band 2 (Editorial Cornelsen) – Kurs- und Übungsbuch
ISBN: 978-3-06-020074-0


LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Libros de Lectura Complementaria CURSO ESCOLAR 2017-18